ברוכים הבאים לאתר האינטרנט יהלולי Baby Designs (להלן: “האתר”).

מפעיל האתר (להלן: “המפעיל”) מאשר גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: “תנאי השימוש”).

תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

אנא הקפד לקרוא את תנאי השימוש, מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר, מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדית של המפעיל.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים שבין המפעיל לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר, או במידע המצוי בו (להלן: “המשתמש”).

המפעיל מתכוון כי המידע באתר יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או יתכן ונפלו טעויות טכניות או טעויות אחרות במידע. המפעיל אינו אחראי לאי דיוקים או לטעויות שנפלו במידע ולא יישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או קשורה לכך. המפעיל מבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר אינו מהווה שום חוות דעת או המלצה, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על כל מידע המוצג באתר נעשית על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. במקרה בו נפלה טעות במחיר של מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את המפעיל.

המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף עקב גישה לאתר והשימוש בו, או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר.
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר כי אין המפעיל אחראי לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים.
המפעיל אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש כלשהו באתר.
הנך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל הפחות.
אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

תמונות המוצרים והבדים אשר מוצגות באתר הינן לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
כמו כן, מוסכם ומובהר כי המפעיל ישתדל לעשות כמיטב יכולתו בכדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר אך ייתכנו שינויים קלים בצבעים בגלל תאורה וכו’. מידע זה תקף גם לצבעי חוטי רקמה/הדפסות.

במידות ביגוד ובגדי גוף בעיצוב אישי יש לוודא טרם ההזמנה כי רוחב ואורך המוצר תואם לבקשתך.
הביגוד נרכש מספקים שונים וייתכנו שינויים במידות בין ספק לספק.

כל המוצרים ו/או הבדים מתוחזקים וכמעט כולם נמצאים במלאי המפעיל באופן שוטף, אך המפעיל אינו מתחייב להחזיק במלאים של כל הפריטים המוצגים באתר.
המפעיל מתחייב ומחויב לבצע בקרה שוטפת של המלאים מעת לעת.

על מנת שהמפעיל יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויק.
אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטים שגויים, המפעיל לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אל יעדם.
במקרה והחבילה עם המוצרים שנרכשו תוחזר אל המפעיל בשל פרטים שגויים, לא יוחזרו למשתמש דמי המשלוח, והמשתמש יאלץ לשלם דמי משלוח נוספים על מנת שההזמנה תישלח אליו שוב.

כל משתמש רשאי להזמין מוצר/ים ולבחור את היעד המבוקש למשלוח על ידי מסירת פרטי היעד המבוקש בטופס ההזמנה.

למזמינים מעבר לקו הירוק במקום בו חברות המשלוחים אינן מחלקות כלל או דורשות תוספת תשלום, תועבר תוספת התשלום אל המזמין. כמו-כן, באזורים אלו יתכנו עיכובים בזמן האספקה מעבר למועד הנקוב בעת ביצוע ההזמנה.

לאחר שהמשתמש מסר את כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר ואישר את שליחת ההזמנה, יחשב הדבר לביצוע הזמנה על ידי המשתמש.
עם ביצוע הזמנה על ידי המשתמש, ישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.
אישור זה אינו מחייב את המפעיל לספק את המוצרים, והוא רק מודיע למשתמש שפרטי הזמנתו נקלטו במערכת.
בעת קליטת ההזמנה יבצע המפעיל בדיקת מלאי של המוצרים המבוקשים, ובמקרה של תשלום בכרטיס אשראי יבדוק גם את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש.
עם אישור התשלום על ידי חברת האשראי, תישלח הודעה למשתמש שהתשלום אושר.
משלוח הודעה למשתמש אינה מהווה ראיה על ביצוע פעולה כשלהי ואינה מחייבת את המפעיל. הכל בכפוף למוצרים הנמצאים במלאי.

מועד המשלוח וימי העסקים יקבעו החל מיום אישור ההזמנה ואישור התשלום בפועל על ידי חברת האשראי או כל אפשרות תשלום אחרת שנבחרה.

 • ניתן לשלם באתר בכל כרטיסי האשראי למעט אמריקן אקספרס.
 • ניתן לשלם בצורה אוטומטית ומאובטחת באמצעות אפליקציית ביט – bit.
 • ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית ולאחר מכן לשלוח אלינו אסמכתא או צילום מסך של ההעברה.
 • בעת איסוף עצמי ניתן לשלם במזומן (לא כולל פריטים בעיצוב אישי).

במקרה של תשלום באמצעות העברה בנקאית, הזמנתכם לא תישלח עד שהתשלום יתקבל בפועל בחשבון הבנק שלנו, או לחילופין כאשר נקבל מכם אסמכתא או צילום מסך המאשרים את העברתכם. במידה ולא תתבצע העברה עד 2 ימי עסקים (יום ההזמנה נחשב ליום עסקים אם בוצעה ההזמנה לפני השעה 16:00) מעת ביצוע ההזמנה, הזמנתכם תבוטל אוטומטית והמוצרים יוחזרו למלאי.

התשלומים באתר מתבצעים באמצעות עמודי סליקה חיצוניים ומאובטחים, ואיננו שומרים את פרטי כרטיס האשראי.

העברת נתוני התשלום מוצפנת ומאובטחת בפרוטוקול SSL וגם בתקן PCI, כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן של המשתמש לאתר. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, לרבות במקרה של פריצה למחשבי המפעיל. המפעיל מתחייב לא לעשות כל שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר, אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת האינפורמציה הדרושה למשתמש כמפורט בתקנון זה ו/או באתר.

במקרה בו לא אושרה עסקה על ידי חברת האשראי, או שהמוצר המבוקש אזל מהמלאי של המפעיל, יפנה המפעיל אל המשתמש לשם מסירת אמצעי תשלום אחר או לצורך ביטול ההזמנה.

אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר קיים במלאי של המפעיל במועד ההזמנה או האספקה, אך גם במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הוסר מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה של המשתמש, לא יהיה המפעיל מחויב במכירת המוצר בפועל ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם נזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג’.

האמור לעיל הינו בכפוף לכך שהמפעיל ישיב למשתמש את הסכום ששולם, (זאת במידה ואכן המשתמש שילם למפעיל) ו/או יבטל המפעיל את החיוב במידה ובוצע כזה. יש להדגיש ולהבהיר כי יתכן מצב בו על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי והמפעיל אינו יכול לספק אותו למשתמש. במצב כזה תבוטל ההזמנה ויוחזר התשלום למשתמש (במידה וכבר שולם) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תלונה בקשר לכך.

תנאי משלוחים:

 • שליח עד הבית לכל חלקי הארץ 1-3 ימי עסקים 35 ש”ח וחינם בקניה מעל 499 ש”ח.

לתושבי ערד בלבד יינתן משלוח חינם על כל הזמנה עד בית הלקוח.

במידה והחבילה לא תסופק לידיכם ישירות, מומלץ שלא לשלוח אותה לכתובת של מקום העבודה.

הערה חשובה

המשלוחים באתר מתבצעים על ידי חברות שילוח חיצוניות. בשל כך, אין אנו יכולים להתחייב על מספר ימי העסקים בפועל עד לקבלת המשלוח.

מספר ימי העסקים המצוינים באתר בעת ביצוע ההזמנה (מופיעים ליד כל סוג משלוח) הם ימי העסקים בפועל אליהם מתחייבות חברות השילוח. יחד עם זאת, על סמך ניסיון העבר קורה לעיתים שחבילות עשויות להתעכב מעל הצפוי, ואין לנו שום אפשרות לזרז את התהליך אלא רק לבצע בירור עבורכם וכמובן שרק במידה וקרה שמשלוח התעכב מעל הצפוי. רוב ההזמנות מגיעות ליעדן בזמן, אך במקרה של עיכוב הנכם מתבקשים לקבל את הנושא בהבנה ואנו מבטיחים לטפל בכל עניין הקשור בנושא זה לשביעות רצונכם המלאה.

זמני המשלוח תלויים בחברות השילוח השונות, אך אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לספק כל הזמנה בהקדם האפשרי ולפני זמן האספקה המשוער.

יש להקפיד למלא כתובת מלאה, מדויקת ומפורטת ככל הניתן. יש לציין מספר בניין, כניסה, קומה, מספר דירה, מיקוד ומספר טלפון.

איסוף עצמי – ניתן לאסוף את המוצר/ים מהסטודיו ערד לאחר ביצוע ההזמנה ובתיאום מראש בוואטסאפ 050-5700523.
ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים מעת מועד ביצוע ההזמנה, אלא אם התקבלה הודעה אחרת מאת המפעיל.

במידה והמוצר לא ייאסף לאחר 7 ימי עסקים, יהיה רשאי המפעיל לבטל את העסקה בניכוי דמי טיפול בגובה של 5% מסכום העסקה.

במידה ותרצו לבטל הזמנה הודיעו לנו על כך בטלפון 050-5700523 (ניתן גם בהודעה בוואטסאפ או במייל [email protected]) ואם המוצר טרם נשלח אליכם אנו נבטל את הזמנתכם.
בהזמנות של מוצרים בעיצוב אישי / מיתוג אישי / שם / בדים לבחירתכם / מחזיקי מוצץ – לא ניתן לבטל, להחזיר או להחליף.
כמו כן, בעת ההזמנה נחתכים הבדים מראש במיוחד בכדי שיישמרו עבורכם ולכן אין אפשרות להחליף את בחירתכם לאחר התשלום.
(ניתן לפנות אלינו ובמידה והבדים עדיין לא נחתכו עבורכם אנו נשנה בשמחה).

במידה והמוצר כבר נשלח אליכם, הביאו או שלחו אותו בחזרה אלינו תוך 14 ימי עסקים בדיוק כפי שהתקבל (ללא שימוש, פגם או נזק כלשהו, וכשהוא ארוז באריזתו המקורית).
לא כולל מוצרי עיצוב אישי ותפירה אישית.

החלפות ו/או החזרות יוחזרו עד 14 ימי עסקים בלבד מיום קבלת המוצר על ידכם.

כאשר המוצר/ים יגיעו בחזרה אלינו, אנו נעביר אליכם החזר כספי בניכוי דמי המשלוח ו- 5% דמי טיפול או 100 ש”ח (הסכום הנמוך מביניהם) בהתאם לחוק.

במקרה של החזרת מוצר והחלפתו באחר, יישא הלקוח בעלות המשלוח הכפולה.
אין החזרים על משלוחים.

שימו לב כי לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי מסוג דיירקט. במידה והרכישה נעשתה מכרטיס זה, הזיכוי יועבר ישירות לחשבון הבנק של המשתמש או בביט.

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 • מוצרים בעיצוב אישי (נחשושים, סטים לעגלות ואותיות מעוצבות ייכנסו לייצור וייצאו מאיתנו למשלוח עד 30 ימי עסקים מיום התשלום, ימי עסקים לא כוללים שישי שבת וחגים.
  אנו עושים כמיטב יכולתנו לייצר ולשלוח את הזמנתכם בזמן הקצר ביותר.
 • הזמנות בעיצוב אישי עם/ללא שם ו/או במיתוג אישי עם שם התינוק ישולמו מראש גם בעת בחירת איסוף עצמי.
 • בהזמנות של מוצרים בעיצוב אישי / מיתוג אישי / שם / בדים לבחירתכם – לא ניתן לבטל, להחזיר או להחליף.
  כמו כן, בעת ההזמנה נחתכים הבדים מראש במיוחד בכדי שיישמרו עבורכם ולכן אין אפשרות להחליף את בחירתכם לאחר התשלום.
  (ניתן לפנות אלינו ובמידה והבדים עדיין לא נחתכו עבורכם אנו נשנה בשמחה).

שירות הלקוחות זמין בימי א-ה מהשעה 18:00-08:00.

בימי שישי וערבי חג מהשעה 12:00-08:00.

ניתן ליצור קשר גם מחוץ לשעות הפעילות במייל / בוואטסאפ ואנו נענה בהקדם האפשרי.

טלפון: 050-5700523
ניתן לשלוח הודעה בוואטסאפ.

מייל: [email protected]

דף פייסבוק: יהלולי Baby Designs

אינסטגרם: yahluli_baby_designs

כתובת העסק: יהודה 75, ערד

המפעיל שומר לעצמו את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש באתר מעת לעת.

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש.